Nynne Elholm

Autoriseret psykolog og parterapeut

Jeg er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet i 2011 og har lavet terapi lige siden. Jeg er født i Næstved, har boet i København i 15 år, men bor i dag ved Køge med min mand og vores tre børn.

I klinikken tilbyder jeg terapi til voksne og par, samt supervision og kurser til fagpersoner.

I mit arbejde tager jeg metodisk afsæt i ISTDP. Det er en metode, der går tæt på og som giver mulighed for at arbejde med noget af dét, som du normalt undgår, uden at du nødvendigvis bemærker det. Samtidig med, at det har betydning for hvordan du har det og hvordan du agerer i relation til andre. Det er med andre ord en metode, som kan udfordre dig – også selvom du er reflekteret og ved en del om dig selv i forvejen.

I terapien tager vi altid udgangspunkt i dine behov og ønsker her og nu. Du vil opleve, at jeg er engageret og aktiv i vores arbejde og giver dig mod- og medspil. Sammen undersøger vi, hvad der sker på et følelsesmæssigt plan (og hvorfor), så det bliver muligt at forstå og regulere de mønstre, der skaber ubehag og symptomer.

Terapiens udfald er afhængig af en sund og god arbejdsalliance imellem os. Derfor holder vi hele tiden øje med, at vores relation er på plads.

Jeg kan hjælpe dig med en vifte af symptomer – fx angst, stress, traumer, depression, selvværdsproblemer, negative erfaringer i nære relationer, skilsmisse, sorg, overgreb mv.

Jeg er autoriseret af Psykolognævnet i 2016 samt medlem af Dansk Psykologforening, og er dermed underlagt gældende regler om tavshedspligt og fag-etiske principper (dp.dk).