Katrin Samimi

Autoriseret psykolog og børnepsykolog

Jeg er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet i 2015, er autoriseret psykolog af Psykolognævnet og Godkendt Specialist i Psykotraumatologi af Dansk Psykolog Forening.

Jeg tilbyder: 

Jeg tilbyder primært terapi til børn og unge med forskelligartede udfordringer.

Jeg forsøger altid at tilpasse terapien barnets/den unges unikke udviklingsniveau, behov og ressourcer. Metodisk benytter jeg mig bl.a. af tryghedsskabende, legeorienterede og udviklingssensitive tilgange. Dette for at sikre, at barnet/den unge ikke bliver overvældet eller presset unødigt, samtidigt med, at der arbejdes på at udfordre barnet/den unge akkurat nok til, at det skaber forandrende processer og udvikling. Jeg forsøger således at gøre mig umage med at møde barnet med empati, nærvær og faglig dybde.

På baggrund af en indledende undersøgelsesfase, som typisk vil bestå af både forældresamtaler samt individuelle samtaler med barnet / den unge, vil jeg vurdere, hvorvidt den terapi jeg kan tilbyde, er den rette hjælp for jeres barn.

Om mig: 

Jeg er specialiseret indenfor krise- og traumeområdet hos børn, unge og voksne og er ved at afslutte min specialistuddannelse indenfor Klinisk Børne-og Ungepsykologi. Jeg har bl.a. en efteruddannelse i legeterapi og en psykoterapeutisk uddannelse i EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) indenfor både børne- og voksenområdet. Jeg er derudover uddannet børne- og ungeterapeut ved Dansk Psykologforenings Selskab for Psykoanalytisk Psykoterapi med Børn og Unge (DSPBU).
Mit primære interessefelt ligger indenfor børn- og ungeområde, og det har stor betydning for mig at holde mig ajourført med mit fags nyeste viden, praksisser og forskning. Aktuelt er jeg i gang med certificering i Traumefokuseret Kognitiv Adfærdsterapi (TF-CBT) og uddannelse i specifikke undersøgelsesmetoder som fx Rorschach (CS-revised).  

Jeg har en del erfaring med terapeutisk behandling af børn og unge med forskelligartede udfordringer og problemstillinger. Herudover har jeg en bred erfaring fra tidligere arbejde med familiebehandling, en del undervisningserfaring på specialistniveau samt erfaring med supervision af psykologer og andre faggrupper. Jeg har desuden et særligt indgående kendskab og specialisering indenfor arbejdet med børn og unge udsat for overgreb. 

Jeg medlem af Dansk Psykologforening, Selskab for Psykoanalytisk Psykoterapi med Børn og Unge (DSPBU), Psykologfagligt Selskab for Supervision samt Selskab for Psykotraumatologi. 

Du er velkommen til at ringe eller skrive for at høre mere om hvad jeg kan tilbyde dig/jer. Der kan forventes svar indenfor 2-3 hverdage.

OBS Da jeg i øjeblikket kun tilbyder tider i weekenden, skal afbud ske senest om fredagen kl. 9, ellers hæfter du for fuld betaling svarende til den bestilte tid. De samme regler gælder ved udeblivelse. Dette gælder også for forsikringskunder, da forsikringer typisk ikke betaler for udeblivelser eller for sene afbud. Afbud skal ske på mail eller SMS.