Irina Polyanskaya

Psykolog

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2014, har opnået PhD grad ved Roskilde Universitet i 2019 og autorisation af Psykolognævnet i 2024.

Som psykolog er jeg formet af psykoanalytisk tilgang og forskning i socialkognition, derfor er jeg trænet i at være opmærksom på både de ubevidste konflikter og processer indenfor bevidstheden, der påvirker vores liv, følelser og handlinger. Derudover har jeg en baggrund inden for filosofi, som jeg stadig finder inspiration i.

Som følge af flere års arbejde med ambulant behandling i psykiatrien og i privatpraksis, er jeg erfaren i at behandle depression, angst, stress, lavt selvværd, aggressioner, sorg, traumerelaterede udfordringer mv. Jeg har desuden erfaring med psykiatriske diagnoser som autisme og asperger, ADHD/ADD og personlighedsforstyrrelser. Fokusområdet for mit PhD projekt var de styrker og udfordringer som børn, unge og voksne med autisme spektrum forstyrrelse oftest oplever. Jeg laver således også screening og udredning for autisme spektrum forstyrrelse.

I klinikken tilbyder jeg individuelle terapiforløb til voksne og mit metodiske udgangspunkt er Psykodynamisk Korttidsterapi: https://istdp-danmark.dk/om-istdp/

Hvis dit formål ikke er terapi, men forståelse af stillede diagnoser eller bestemte psykiatriske/psykologiske problemstillinger, kan jeg hjælpe med det i form af undervisning (også kaldet psykoedukation) vedrørende f.eks. autisme, personlighedsforstyrrelse, ADHD, depression eller angst. Jeg har undervisnings- og vejledningserfaring fra Roskilde Universitet samt fra arbejde i psykiatrien.

Jeg er fra 1980 og kommer oprindeligt fra Rusland, men har i 24 år, igennem arbejde og netværk, været i tæt kontakt med dansk kultur, værdier og sprog. Jeg har boet fast i Danmark siden 2009.

Jeg har læst, rejst og arbejdet i forskellige kulturelle og sproglige kontekster, som har udstyret mig med indsigt i og respekt for forskelligheder og dybden i mennesker. Nu bor jeg i Køge med min mand, der er gymnasielærer, og vores to børn i skolealderen.